ФРАНКО-УКРАЇНСЬКА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
<<ТУРИЗМ. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА. ДОЗВІЛЛЯ>>

 

Програма була заснована у 2010 році за ініціативи представників кафедр туризму Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця та Університету ім. Люм’єр Ліон 2 (м. Ліон, Франція). Програма спрямована на підготовку компетентних та кваліфікованих фахівців згідно до сучасних вимог туристичного сектору у сфері менеджменту туристичного бізнесу, організації туристичних послуг, діагностики туристичних територій та об’єктів. Студенти програми мають нагоду отримати необхідні знання, вміння та навички, ознайомитись з передовим досвідом фахівців країн Європи. За період навчання в програмі вони здобувають необхідні компетенції з оцінки та підвищення атрактивності туристичних об'єктів, розробки та управління проектами в туризмі, а також організації та надання туристичних послуг.

 

 

Переваги програми

Головною перевагою програми є взаємна інтеграція української та європейської освітніх систем, впровадження практично-орієнтованого навчання на основі кращих європейських та світових досліджень, завдяки чому випускники програми отримують чималий досвід та широкий спектр можливостей для розкриття власного потенціалу. Програма враховує особливості викладання туристичних дисциплін в Україні та Франції. До роботи зі студентами залучаються викладачі, що пройшли французьку школу освіти, в т.ч. в туризмі. Плідна співпраця викладачів кафедр туризму двох університетів сприяє формуванню фахівців, здатних реалізувати власний потенціал на міжнародному рівні. Студенти програми мають нагоду отримати ключові професійні навички у наступних професійних сферах: діагностика туристичних територій, маркетинг та менеджмент в туризмі, управління проектами, володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями та інше.

Департамент туризму Університету ім. Люм'єр Ліон 2 - перший департамент туризму у Франції, заснований у 1979 р. в Університеті ім. Люм'єр Ліон 2. Департамент має на меті надання професійної освіти практичного спрямування і залучає до викладання провідних вчених та професіоналів туристичного бізнесу. Завдяки плідній співпраці з культурними та туристичними регіональними установами Франції, велика увага приділяється у навчальному процесі практичним заняттям на туристичних об’єктах, розробці проектів та професійним стажуванням.

Кафедра туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця готує соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців зі знанням особливостей міжнародних відносин. Кафедра активно та плідно співпрацює з туристичними підприємствами та органами місцевого самоврядування, ефективно впроваджує новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес. Провідні спеціалісти галузі запрошуються для проведення круглих столів, лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку діяльності туристичної галузі.

  • Випускники програми отримують 2 дипломи (диплом магістра за спеціальністю “Туризм“ ХНЕУ ім. С. Кузнеця та диплом магістра за спеціальністю “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля“ Університету ім. Люм'єр Ліон 2)
 • Навчання французькою мовою
 • Стажування у Франції
 • Практичний підхід до навчання (заняття на туристичних об’єктах, розробка туристичних проектів)
 • Підтримка посольства Франції в Україні
 • Для кращих студентів – продовження навчання та підготовка кандидатської дисертації під спільним франко-українським керівництвом

 

 

Партнери проекту

 • Університетська агенція франкофонії (Agence universitaire de la francophonie, AUF)
 • Французький інститут м.Харкова
 • Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради
 • ТОВ “Оверія Туризм”