Навчальний процес

Загальний термін навчання — 4 семестри (2 роки):
1-3й семестри у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за участю викладачів Університету ім. Люм’єр Ліон 2
4й семестр: 1,5 місяці навчання в Університеті ім. Люм'єр Ліон 2 + стажування

 

Scheme

 

 

Дисципліни 

 

 

 

 

 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Ділова іноземна мова (французька)
Міжнародна економіка*
Економіка галузі рекреації та дозвілля*
Фінансовий менеджмент*
Міжнародне право та право Європейського Союзу
Управління персоналом у мультинаціональних корпораціях
Менеджмент якості туристичних послуг*
Державне управління туристичною діяльністю*
Міжнародний туризм
Бухгалтерський облік та оподаткування на туристичних підприємствах
Організація та проведення культурних заходів*
Культурна спадщина*
Геоінформаційні системи в туризмі*
Маркетинг та менеджмент у міжнародному туризмі
Методологія і організація наукових досліджень у туризмі (методи діагностики туристичної діяльності)*
Методи та моделі дослідження економічних процесів та управління проектами у туризмі*

В Університеті ім. Люм'єр Ліон 2

Комунікації та маркетинг територій*

Культурний туризм*
Маркетинг в туризмі*
Методи діагностики у туризмі*
Приватне партнерство в туризмі*
Територіальний туризм та місцевий розвиток*

* - викладання дисципліни ведеться французькою мовою

 

 

Стажування

Після другого семестру студент має пройти стажування тривалістю 3-5 місяців на закордонному або українському підприємстві туристичної галузі, узгодженому з керівником, після чого скласти та захистити звіт французькою мовою.
Друге стажування студент проходить під час останнього семестру у Франції та захищає дипломну роботу французькою мовою.

 

 

Дипломна робота

По закінченню стажування у 4 семестрі студенти захищають магістерські дипломні роботи у м. Ліон перед спільною франко-українською комісією та отримують:
•    диплом магiстра зi спецiальностi «Бізнес-адміністрування» Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця
•    диплом магістра зі спеціальності «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» Університету ім. Люм’єр Ліон 2
Дипломна робота має розкривати досвід та знання, отриманні протягом навчального процесу та стажування.